STOK COST YÖNETİMİ

STOK YÖNETİMİ
• Zincir otellerin tek merkezden kontrolü amacıyla şirket şube ayrımlı sistem kurabilme imkanı.
• Stok Kartları açılırken Gruplama Mantığı kullanılması ve ileride grupsal raporların alınması,
• Tüm stok hareketlerinin tek bir pencereden organize edilmesini,
• Stok hareket girişinde ürünün son alış fiyatı, satıcı bilgilerinin görüntülenmesi,
• Tüm stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesi,
• Muhasebeleşen Stok hareketlerinin tek bir raporda kontrol edilmesi (Stok – Muhasebe Mutabakatı)
• Muhasebe , Cost ve Pos modülleri ile tam entegre çalışması,
• Genel ve departmansal tüketim raporlarının alınabilmesi,
• Sisteme girilen stok faturalarının anında departman transferlerinin yapılması,
• İrsaliye ile alınan Stokların otomatik Faturaya Dönüştürülmesi,
• Depo çıkışlarından Ana Deponun eksiye düşmesini engelleyen tarihe göre miktar çıkış kontrolü,
• Alta depolar arası transfer ve iade fişlerinin oluşturulabilmesi,
• Ana depoda bulunan stokları minimum ve maksimum miktar kontrolü,
• İnteraktif sayım girişi sayesinde kısa sürede sayım girebilme ve sonuç alabilme,
• Departmanların sayım değerlerinin bir sonraki aya açılış teşkil edecek şekilde devredilmesi
• Yıllık bazda alınan istatistik raporlar,
Stok kodları ,Alış Faturası girişi,Ambar Talep,Departmanlar arası malzeme transferi
Ana depo devir fişi,Departman devir fişi,Hasar Fişi girişi,Stok kartları
Giriş raporları,Çıkış raporları,Envanter raporu,Sayım işlemleri,Ay sonu işlemleri raporları
İşlemlerini yapabilirsiniz.

COST
• Cost Control Modülünde satışı yapılan mamul ve yarı mamullerinin reçetelerinin oluşturulması ve Pos noktalarından satılan reçetelerin stoktan otomatik olarak düşürülmesi sağlanır.
• Alta depolar arası transfer ve iade fişlerinin oluşturulabilmesi,
• Depo çıkışlarından Ana Deponun eksiye düşmesini engelleyen tarihe göre miktar çıkış kontrolü,
• Ana depoda bulunan stokları minimum ve maksimum miktar kontrolü,
• İnteraktif sayım girişi sayesinde kısa sürede sayım girebilme ve sonuç alabilme,
• Departmanların sayım değerlerinin bir sonraki aya açılış teşkil edecek şekilde devredilmesi
• Ödenmez hakkı bulunan personelin satışlarının takibi,
• Yıllık bazda alınan istatistik raporlar,
Reçete kodları girişi
Satış fişi
Ödenmez işlemleri
Reçete satış raporu
Malzeme satış raporu
Departman envanter raporu
Departman cost raporu
Tüketim raporu
Yıllık cost raporu
Kişi başı maliyet raporlarını tek tuşla alabilirsiniz
Cost modülü stok ve muhasebe sistemi entegre çalışma özelliğine sahiptir.