DEVRE MÜLK

time sharing system

RMOS DEVRE MÜLK DEVRE TATİL OTOMASYONU

Turizm faaliyetinin yaygınlaştırılması amacıyla termal bölgelerde tahsis ve kiralamalar yapılmakta ve hızlı bir şekilde yapılaşma ortaya çıkmaktadır.Bu tesisler de yapıları itibari ile devre mülk devre tatil işleyişine daha uygun olmaktadır.Ülkemizde termal bölgelerde devre mülk devre tatil şeklindeki turizm faaliyeti daha fazla tercih edilmektedir.Bu yapılar bazen devre mülk ve otel yapılarını aynı kompleks içerisinde barındırmaktadır.Böyle durumlarda işletmenin organize edilmesi üye misafir ayrıştırmaları,hizmetlerin ücretlendirilmesi,sosyal alanlardan faydalanma şekli vs önem kazanmaktadır. En önemlisi tesisin kalıcı olması gerekmektedir.Bu nedenle programın amaçlarını 2 bölümde açıklamak gerekmektedir.

MERKEZ SATIŞ OFİSLERİ
Devre mülk ve devre tatil işletmelerinin ilk kurulum döneminde, satıştan başlayarak işletmenin açılışı ve işletilmesi faaliyetlerinin bilgisayar ortamına taşınmasıdır.Karmaşık bir işleyiş yapısı olan devre mülk ve devre tatil işletmelerinin daha kolay ve tek noktadan yönetimi için gerekli olan altyapıların hazırlanması.

Bir dairenin hangi dönemi satılmış hangi dönemi satılmamış sistem üzerinden görülebilmesinin sağlamak. (Satılmış dönemleri kırmızı, satılmamış dönemleri yeşil renk)
Tek blok, tek dönem, tek devre, sadece satılanlar, sadece satılmayanlar v.s süzmeler ile bilgiye en kolay şekilde ulaşılmasını sağlamak.

Bir daire satılmış ise o dairenin üzerine tıklayınca kime satılmış hangi dönemi satılmış o dönemin giriş-çıkış tarihleri nedir gibi bilgilere anında ulaşılmasını sağlamak.
Sadece bir dönem seçerek o dönemin tablosunu alabilmek tüm tesisi tek ekranda rack tablosu şeklinde görülebilmesini sağlamak.

Merkez ofislerde senet takiplerinin sistem üzerinden yapılmasını sağlamak
Merkez ofislerinde aidat takiplerinin sistem üzerinden yapılmasını sağlamak
Kurulacak sistem sayesinde kırtasiye ve telefon giderlerini minimize ederek sistem kontrolü sağlamak.

Satışı geliştirmek ve hızlandırmak için gerekli olan satış bilgilerini yönetime sunmak.
Satış organizasyonlarının sistem üzerinden yapılması ve takibinin yapılması
Muhasebe sistemi ile satılan devrelerin hesaplarının tutulması ve bununla ilgili muhasebesel işlemlerin sistem üzerinden takibinin yapılması.

Tüm noktalardaki kullanıcıların, hangi kullanıcı hangi işlemleri yapabilir veya hangi kullanıcı hangi raporları görebilir şeklindeki detaylı bir yetkilendirmenin oluşturulması.
Kırtasiye giderlerini minimum seviyeye indirmek amacıyla matbu tüm evrakı sistem üzerinde dizayn etmek.Sözleşmeler,teyit mektupları,zeyilname,vs

Bu sistem otomasyonu ile satış ofisleri farklı satış şekillerini bir arada uygulama imkanına kavuşacaktır Örnek olarak barter ve network satış sistemi aynı anda uygulanabilecektir.
Bu sistemle işletme devre satışlarını birden çok bayi ye vermek suretiyle satışlarını arttıracaktır.

Yurt içindeki Devre mülk devre tatil işletmeleri bu sistem sayesinde dünyadaki değişim zincirlerine ( RCI ve INTERVAL ) üye değişim listelerini rahatlıkla sunabileceklerdir.

İŞLETME ( KONAKLAMA TESİSİ ) TARAFI
Devre Mülk veya Devre Tatil tesislerde satış operasyonunun devamında tesis tarafındaki bir çok işleyiş bu kısımda organize edileceğinden;

Tüm birimleri entegre çalışan ve işletmeyi tümüyle organize edecek bir yazılımın olması gerekmektedir.

Tüm üyelerin işletme içindeki önbüro rezervasyon resepsiyon ve housekeeping işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi.
Üyelerin işletme içindeki harcamalarının satış noktalarına kurulacak sistemlerle takip edilebilmesi .

İşletme içindeki tüm market harcamalarının sistem üzerinden takip edilebilmesi.
Üyelerin aidat ve senet ödemelerinin sistem üzerinden takibinin yapılabilmesi
Üyelerin Time Share modülünde kayıt edilmiş bir üyenin tüm bilgileri bu kısma otomatik olarak akmasını sağlanması.

Üyelerle ilgili her türlü raporlamanın alınmasını sağlayacak yazılımların yapılması
Üye aidatlarının takibi (üye aidatları tek bir işlemle üyelerin hesaplarına otomatik oluşturulmasını sağlayacak yazılımları geliştirilmesi.

Üyelerin rezervasyon kaydının oluşturulması. (her üye için yıllık bir rezervasyon oluşturulması ve giriş çıkış tarihine göre odasına otomatik blokaj sisteminin yazılması)
Teyit mektubunun alınması ve sisteme işlenmesi,teyit mektuplarının sistem üzerinden gönderimi.

Devresini kullanmayacak olan üyenin takibinin yapılması (otele depozit) ve kullanılmayan devrelerin değerlendirilmesi ile ilgili yazılım ve geliştirilmelerin yapılması.

Üye aidatlarının otomatik muhasebeleştirilmesi ile ilgili muhasebe sistem otomasyonlarının yazılması
Muhasebe sistemiyle tam entegrasyon raporlamalar
İki tarih arası yılın hangi ayında ne kadar lık satış yapılmış,
Hangi ay ne kadar tahsilât yapılmış,
Hangi ayda ne kadar tahsil edilecek çek, senet var,
Hangi ayda ne kadar üye aidat tahsilâtı yapılacak,
Yılın hangi ayında tesisin ne kadar gideri var, (muhasebe sistemine girilmiş olan gider kayıtlarından)
Gelir Gidere göre yılın hangi ayında kar-zarar durumu nedir,
Muhasebeleşmiş olay kayıtların mutabakatı vs soruların cevaplarını tek tabloda alınabilmesini sağlamak.
İşletmeye girecek tüm sarf ürünlerinin giriş çıkış işlemlerinin sistem üzerinden yapılması
İşletmede kullanılan ürünlerin depo ve stok kısmında takibi ile ilgili yazılımların yapılması
İşletmede kişi başı maliyetlerin hesaplanabilmesi için cost modülünün reçete mantığında sisteme entegre edilmesi
İşletmede çalışanlar için detaylı bir insan kaynakları yazılımının sisteme entegre edilmesi
Üyelerin kendi kişisel bilgilerine kolay ulaşmalarını sağlamak amacı ile web sayfası ile bütünleşik bir bilgilendirme sisteminin yazılması
Ücretli hizmetlerin bağlı olduğu cihaz ve bilgisayarları önbüro sistemine entegre ederek ( interfaceleri yaparak ) kayıp ve kaçakları ortadan kaldırılması.
İşletme içerisinde termal su sarfiyatı,telefon ve diğer ücretli hizmetlerin sistem üzerinden takibi
Misafir tanıma sistemlerinin caller ıd, IVR ve diğer sistemler ile entegrasyonların yapılması

Türkiye'nin en büyük devre mülk devre tatil işletmelerinin bizi tercih etmiş olmasının haklı nedenleri vardır.

RMOS DEVRE MÜLK DEVRE TATİL SİSTEMİ İLE;
SATIŞ OFİSLERİNDEN TESİS KISMINA KADAR TÜM İŞLEYİŞİ TEK NOKTADAN
YÖNETEBİLİRSİNİZ.