BÜTÇE

RMOS Bütçe sistem otomasyonu iki farklı şekilde çalıştırılabilme özelliğine sahip bir otomasyondur. Bu iki çalışma şekli 1. Genel bütçe 2- Fiili Nakit akım bütçesi olarak ayrılmaktadır.

1-GENEL BÜTÇE
Genel bütçe önbüro,muhasebe,çek-senet,personel ve cost control modülleri ile entegre çalışmaktadır.
Önbürodan bütçe kalemleri için gerekli oda gecelemesi, kişi gecelemesi ve KDV siz gelirler alınır.Bütçe seçeneklerini Pazar,acente,konum,departman,pansiyon
Bazında işleyebilir,bunlara göre detaylı raporlamalar alabilirsiniz.Tahmini gelirler işlenirken ister 600 gelir hesaplarından ister önbüro departman gelirlerinden seçim yapılabilir.
Bütçede 1 den fazla 999 adet bütçe kodu girilebilir ve aynı anda bunlar kullanılabilir, ana bir bütçe kaydı oluşturulduktan sonra kopya ( transfer ) işlemi ile çok basit bir şekilde bu opsiyonları birlikte kullanabilirsiniz.Bir önceki yılın gerçekleşen bütçesini bu yıla farklı bir kod ile girebilir, Belli başlı kalemleri otomatik olarak transfer edebilirsiniz.Bir diğer unsurda işletmenizdeki önbüro gelirlerinin dışındaki Örneğin dükkan kiralamalarını vs buradan işleyebilirsiniz.
Muhasebe ilgili hesaplar direk, genel ve departman bazında işlenebilir. Gerçekleşmelerini otomatik olarak verir,hesap planının işleyiş şekli burada önemlidir,eğer departmansal bir hesap planı yapılmış ise çok kolayca hesap planı üzerinden işlenir.Departmansal ( uniform ) bir hesap planı yapılmamış ise hesaplara departman kodu işlenip,bütçeye giriş yapılması sağlanır.House Keeping ,teknik servis,F&B vs gibi.
Bütçe hesap bazında aylık olarak işlenir,tarihler arası alınmak istendiği zaman aylık gün sayısına otomatik olarak bölümlenerek iki tarih arası raporlar alınır.Tüm raporları Yıllık ,aylık veya istediğiniz tarih aralığında rahatlıkla alabilirsiniz.Bütçe otomasyonu Döviz veya TL olarak işlenebilir,raporlama aşamasında istenilen döviz birimindeki raporlamayı döviz cinsini belirterek alabilirsiniz çevrimler sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Personel departmanından geçici bordro ( kadro maaşı esas alınarak ) yapılarak personel kişi sayısı ve bununla ilgili giderler kolayca işlenebilir.
Stok malzemeleri miktarsal bazda bütçeye girilir ve böylece bir stok bütçesi oluşturulabilir. Yıllık karşılaştırma ve bilgi için önceki yılın gerçekleşmesini otomatik olarak bütçe hanesine yazdırabilirsiniz. Bütçe üzerinde kişi başı müşteri harcamalarını miktarsal ve tutarsal bazda takip edebilirsiniz.
Bütçe sisteminde ister Excel formatında ister rmos report buılder ile kendinize özel bütçe şablonları ve raporlamaları oluşturabilirsiniz.

2- FİİLİ NAKİT AKIM BÜTÇESİ
Bu sistem otomasyonu muhasebe, çek senet, kasa banka ile entegre çalışır,burada esas işlem nakit giriş ve çıkışlarını kontrol altına almaktır.Bu sayede yönetime anlık bilgiler vermek mümkün olur.
Muhasebe sistemi üzerinde fiş işlerken ilgili ödeme tarihleri girildikten sonra ( bunlar genellikle telefon,elektrik,vs.stoktan gelen ve otomatik fişler hariç ) bir havuza atılır.Yaşlandırma sisteminden tedarikçi ödemeleri gelir,çek-senet sisteminden ödenecek ve tahsil edilecek çek ve senetler otomatik olarak alınır.
Aylık muhtasarlar geçici bordrodan alınır.
Yönetime nakit-akım,kasa-banka,muhasebe,çek-senet,mevcut para durumu
TL ve döviz olarak sunulur.İşletmenin hangi tarihlerde kasa bakiyesinin müsait olmadığını,ilgili gider yerlerinin bilgilerini anlık ve ileriye dönük durumunu,alacak verecek bilgilerini veren bir sistemdir.
Tüm raporlamalarda belirtilen bilgiler direk ilgili departmanlardan otomatik olarak gelir,bunlar için ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur.RMOS fiili bütçe otomasyonu sistemden gelen tüm bu bilgileri harmanlayarak işletmenin yönetilmesinde ve alınacak kararlar için ileriye yönelik doneler oluşturur.Bu sistemde tedarikçilerde oluşturulan fon ödeme yüzdeleri otomatik oluşacaktır.